Släp

Ett släpfordon är ett fordon som är byggt för att kopplas till ett annat motordrivet fordon och är avsett för person- eller godstransport. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.