• Guldmedlem i STR

Guldmedlem i STR – Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Vi är anslutna till STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, och är en av få som är Guldmedlem i Sverige. För dig innebär det en trygghet – med oss kommer du få bäst hjälp att nå dina drömmar.

Guldmedlemsskapet – intygar att vi:

  • är ett företag med stabil ekonomi.
  • är aktiva i vårt kvalitetsarbete.
  • använder digitala verktyg för bättre kundservice.
  • har ett kundnöjdhetsindex (NKI) över 70.
  • uppfyller STR:s miljömål.